Medewerker Finance & Control     niveau 6 

Op woensdag 18 september starten wij weer met de module Externe verslaggeving.

De opleiding tot Medewerker Finance & Control niveau 6 wordt afgerond met het landelijk erkende diploma Vakopleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy niveau 6 (VBA). Niveau 6 is onderwijs op Hbo-niveau.

  • Vooropleiding: Medewerker Finance & Control niveau 5 of MBA-diploma.
  • Beroepsvooruitzichten:  senior accountant, teamleider financiële administratie, hoofd administratie, financial controller
  • Niveau: Hbo niveau 6
  • De opleiding duurt vijftien maanden

Inhoud van de opleiding

Management Accounting & Control

Met dit certificaat word je uitstekend voorbereid op het uitvoeren van beslissingscalculaties en het maken van onderbouwde keuzes voor jouw bedrijf. Ook leer je hoe je berekeningen kunt maken van zowel kosten als opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én hoe je deze berekeningen kunt toepassen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.

Financiering

In deze module leer je hoe je analyses kunt maken en advies kunt geven op het gebied van financiering. Je krijgt inzicht in de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en leert hoe je in deze behoefte kunt voorzien. Daarnaast kun je investeringsbeslissingen nemen, rekening houdend met risico’s en onzekerheden. Je kunt structuur aanbrengen in de investeringsbeslissingen en weet precies hoe je in de vermogensbehoefte van jouw bedrijf kunt voorzien.

Bedrijfsadministratie

In deze module leer je alles over de interne jaarrekening en word je opgeleid tot een expert in het analyseren van financiële overzichten. Na het behalen van dit certificaat ben jij in staat om financiële overzichten op te stellen ter ondersteuning van de besluitvormingsprocessen in een onderneming. Jij bent dé specialist op het gebied van de interne jaarrekening. Je weet precies hoe je de organisatie financieel kunt beheersen en hoe je de ondernemingsleiding kunt ondersteunen bij het maken van belangrijke beslissingen.

Belastingwetgeving

Met dit certificaat beschik jij over uitgebreide kennis van de belangrijkste fiscale Nederlandse wetten en ben jij in staat deze effectief toe te passen. Je krijgt onder andere inzicht in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht. Je bent in staat om complexe fiscale vraagstukken op te lossen en kunt adviseren op het gebied van belastingen.

Externe verslaggeving

Na het behalen van dit certificaat jij de expert op het gebied van het opstellen van de jaarrekening van een onderneming. Je hebt kennis van de wetgeving met betrekking tot externe verslaggeving en weet hoe je een evenwichtige balans en een heldere winst- en verliesrekening kunt opstellen. Je bent in staat om de werkelijke financiële situatie van een onderneming duidelijk te communiceren met belanghebbenden zoals aandeelhouders, financiers en de belastingdienst. Daarnaast kan je stelsel- en schattingswijzigingen verwerken in de jaarrekening en je weet hoe je deze kunt toelichten.

Opbouw van de opleiding:

Module: Opleidingsniveau: Bijeenkomsten: Moduleprijs: Examen:
Management Accounting & Control Hbo niveau 6 9, wekelijks, 2,5 uur € 980,-- Landelijk examen via Associatie voor Examinering
Financiering Hbo niveau 6 9, wekelijks, 2,5 uur € 980,-- Landelijk examen via Associatie voor Examinering
Bedrijfsadministratie Hbo niveau 6 9, wekelijks, 2,5 uur € 980,-- Landelijk examen via Associatie voor Examinering
Belastingwetgeving Hbo niveau 6 8, wekelijks, 2,5 uur € 870,-- Landelijk examen via Associatie voor Examinering
Externe Verslaggeving Hbo niveau 6 8, wekelijks 2,5 uur € 870,-- Landelijk examen via Associatie voor Examinering

Je schrijft je per module in. Elke module wordt afgerond door een examen. Bij een voldoende resultaat voor een module ontvang je een certificaat. De vijf afzonderlijke certificaten kunnen worden ingewisseld voor het diploma Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA). De examens worden afgenomen door de Associatie voor Examinering . 

Op de website www.associatie.nl  kan je alle informatie vinden over de kosten van examinering. Een uitleg over de examenaanmelding volgt in de les.

Naast de wekelijkse bijeenkomsten  van 2,5 uur zal je thuis ongeveer 5 uur per week aan je opleiding moeten werken. 

Leermiddelen zoals boeken en een digitale leeromgeving kunnen per module worden aangeschaft bij Convoy Uitgevers. Eventueel kan je de boeken ook tweedehands aanschaffen. Klik op onderstaande link om naar de website van Convoy Uitgevers te gaan.

Interesse?

Met welke module wil jij beginnen? Vraag geheel vrijblijvend om een studie-aanbod! In je studie-aanbod staat alle informatie die je nodig hebt om een juiste beslissing te nemen!