Disclaimer

Zijferz is een merknaam van Funderstanding. Bij het vervaardigen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Funderstanding is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Funderstanding is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die qua informatievoorziening hun basis hebben in deze website.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Funderstanding, gevestigd te Dongjum, locatiehoudend te Katwijk.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Funderstanding geen controle heeft. Funderstanding draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

 E-mailberichten

De informatie in onze e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mail bericht niet aan jou is gericht, verzoeken wij je vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging verspreiding en/of verstrekking van dit e-mail bericht aan derden, inclusief inhoud, is niet toegestaan. Door elektronische verzending van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. Tevens kan de vertrouwelijkheid van de informatie per e-mail niet gewaarborgd worden. Funderstanding staat niet in voor tijdige, volledige of virusvrije ontvangst van het e-mail bericht.

Algemene voorwaarden

Op onze opleidingen en modulen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Iedere aansprakelijkheid wordt door ons beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

De algemene voorwaarden zijn op onze website te raadplegen.